• شرکت فن آوری اطلاعات پرند ( نماینده و توزیع کننده رسمی محصولات ایرانسل و فناپ تلکام)
شما0محصول
در سبد خرید خود دارید

تعرفه ADSL

 سرویس های حجمی ساختمانی :                                                                         

  • سرویس ها  داراي دانلود شبانه رایگان از ساعت 12 نیمه شب تا 7 بامداد هستند .
  • حجم های خریداری شده در طی زمان استفاده سرویس به دوره بعد منتقل می گردد ( این مطلب شامل حجم اصلی خود سرویس نمی باشد )

 

سرویس های نامحدود ساختمانی :

*توضیح دربارۀ سرویس های نامحدود:

سرویس هایی هستند که دارای محدودیت های حجمی نبوده، لیکن سرعت آنها بر اساس حداقل حجم تبادل در نظر گرفته شده تضمین می شوند. به عنوان مثال چنانچه سرویس نامحدود از سرعت 256 تا 16384 کیلوبیت و با حداقل حجم تبادل 70 گیگ در ماه باشد، در این سرویس ها 50 درصد اولیه حجم (یعنی تا میزان 35 گیگ) را میتوان تا سرعت 16384 کیلوبیت و 50 درصد دوم حجم باقیمانده (از 35 تا 70 گیگ) را می توان تا سرعت 10240 دانلود نمود و برای حجم بیشتر از این میزان با حداقل سرعت می توان دانلود کرد.